Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 384/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Společnou cestou


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč občanskému sdružení Společnou cestou na provoz azylového domu pro rodiny s dětmi

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít smlouvu mezi městskou částí Praha 14 a občanským sdružením Společnou cestou o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč

T: 29. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM, OSVZ