Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 386/RMČ/2007

k návrhu na schválení dohody o spolupráci v rámci projektu "Centrum WELCOME" - rekonstrukce objektu č. p. 969, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

partnerskou dohodu o spolupráci v rámci projektu "Centrum WELCOME", která bude uzavřena mezi Křesťanským centrem pro rodinu - Heřmánek a městskou částí Praha 14 na spolufinancování stavební části projektu ve výši 654.394 Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM