Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 388/RMČ/2007

12. úprava a změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

12. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 11. rozpočtovém opatření k 6. 6. 2007
288 883,1 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
200,0 tis. Kč
odvod výtěžku z provozování loterií
20,0 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
220,0 tis. Kč
rozpočet po 12. rozpočtovém opatření k 12. 6. 2007
289 103,1 tis. Kč
 
 

 

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 9. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM