Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 393/RMČ/2007

k upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

upřesnění výměry prodávaných částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje paní Zdeňce Haflantové, bytem Pelušková 1408, Praha 9 dle geometrického plánu č. 1854 - 27/2007 je výměra prodávaných pozemků 192 m2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Zastupitelstvo městské části Praha 14 s upřesněním výměry prodávaných částí pozemků parc. č. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM