Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 394/RMČ/2007

k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje se společností Richter + Frenzel, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2668/3 v k. ú. Kyje společnosti Richter + Frenzel, s. r. o., za cenu 1 990 Kč/m2, tj za celkovou kupní cenu 384 060 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic