Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 395/RMČ/2007

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 782/29 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 782/29 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hloubětín za cenu 1 870 Kč/m2 mezi městskou částí Praha 14 a společností DYO, s. r. o., se sídlem Holšická 290, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 782/29 v k. ú. Hloubětín společnosti DYO, s. r. o., na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 28. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic