Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 397/RMČ/2007

k rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů z daląí účasti na veřejné zakázce "výměna stávajících oken za okna plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu hodnotící komise o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „výměna stávajících oken za okna plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E“

II. r o z h o d l a

o vyloučení nabídek uchazečů

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit úkony spojené s oznámením o vyloučení uchazečů z daląí účasti na veřejné zakázce "výměna stávajících oken za okna plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"

T: 22. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, OPBM KS