Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 402/RMČ/2007

k návrhu na zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce "ostraha objektů městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "ostraha objektů městské části Praha 14"

II. s c h v a l u j e

zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce "ostraha objektů městské části Praha 14"

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zrušení zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, KS