Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 403/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít výše uvedenou smlouvu o dílo

T: 30. 6. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OHS, KS