Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 6. 2007

č. 404/RMČ/2007

k zajiątění prázdninového provozu v mateřských ąkolách na území městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s omezením provozu mateřských ąkol v měsíci červenci a srpnu

2. se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:

2. 7. - 6. 7. 2007 zavřeno 30. 7. - 3. 8. 2007 M© Vybíralova 967
9. 7. - 13. 7. 2007 M© Bobkova 6. 8. - 10. 8. 2007 M© Vybíralova 968
16. 7. - 20. 7. 2007 M© Zelenečská 13. 8. - 17. 8. 2007 M© ©tolmířská
23. 7. - 27. 7. 2007 M© Chvaletická 20. 8. - 31. 8. 2007 zavřeno

 

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit se stanovením náhradního provozu ředitelky M©

T: 25. 6. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©