Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 407/RMČ/2007

14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

14. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

 schválený rozpočet

198 141,9 tis.

financování

   - 3 239,0 tis.

výdaje

 194 902,9 tis.

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření k 18.6.2007

 299 864,0 tis.

rozpočet navýšen o finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje

     3 600,0 tis.

přijaté pojistné náhrady

          23,3 tis.

odvod výtěžku z provozování loterií

          20,0 tis.

celkem rozpočet zvýšen o

     3 643,3 tis.

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření k 27. 6. 2007

 303 507,3 tis.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM