Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 409/RMČ/2007

k návrhu na schválení příspěvku ve výši 20.000 Kč na podporu činnosti sportovního klubu Shotokan Neratovice


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

příspěvek ve výši 20.000 Kč klubu SK Karate Shotokan Neratovice na částečnou úhradu dopravy členů na letní soustředění a pronájmu tělocvičny pro pravidelný trénink, příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy

T: 31. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM