Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 413/RMČ/2007

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č. p.738, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením uvolněného bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení po dobu 4 let se smluvním nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9, na dobu určitou 1 rok, s možností dalšího prodloužení po dobu 4 let se smluvním nájemným za podmínky vrácení bytu stávajícího v  souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14

T: 31. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS