Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 415/RMČ/2007

k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 754 ul. Maňákova o výměře 131,40 m 2 a v objektu č. p. 755 ul. Bobkova, Praha 9 o výměře 127,50 m 2 s podmínkou odkoupení pohledávky


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zrušením výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 754 ulice Maňákova, Praha 9 o výměře 131,40 m 2 a v objektu č. p. 755 ulice Bobkova, Praha 9 o výměře 127,50 m 2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat účastníka výběrového řízení prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o zrušení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 754 ul. Maňákova, Praha 9 o výměře 131,40 m 2 a v objektu č. p. 755 ul. Bobkova, Praha 9 o výměře 127,50 m 2

T: 31. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM