Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 416/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem části nemovitosti č. p. 16 v ©imanovské ul.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e
  1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části nemovitosti č. p. 16 v  ©imanovské ul. v   Praze 9 k   umístění telekomunikačního zařízení mezi městskou částí Praha 14 a společností Vodafone Czech Republic, a. s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10 (příloha č. 2)
  2. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem části nemovitosti č. p. 16 v ©imanovské ul. v Praze 9 k umístění telekomunikačního zařízení mezi městskou částí Praha 14 a společností T-Mobile Czech Republic, a.  s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 (příloha č. 3)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a společností Vodafone Czech Republic, a. s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10
    T: 31. 8. 2007

  2. zajistit uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a společností T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4
    T: 31. 8. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM, Z© ©imanovská, Vodafon CR, a. s., T-Mobile CR, a. s.