Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 417/RMČ/2007

k  pronájmu části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín BD Chvalská 718/719


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 32,5 m 2 v k. ú. Hloubětín za účelem parkování dvou osobních vozidel mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Chvalská 718/719, Praha 9 za nájemné ve výši 30 Kč/m 2/rok (cena je uvedena bez DPH)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 32,5 m 2 v k. ú. Hloubětín s Bytovým družstvem Chvalská 718/719, Praha 9

T: 15. 8. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM