Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 420/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické a plynové přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í
  1. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí (příloha č. 4) na zřízení věcného břemene elektrické přípojky do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích
  2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí (příloha č. 5) na zřízení věcného břemene plynové přípojky do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické a plynové přípojky do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích

T: 31. 8. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic