Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 421/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "rekonstrukce podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a tělocvičny v dolní budově ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce malého rozsahu "rekonstrukce podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a tělocvičny v dolní budově ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 14 - Hloubětín"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a tělocvičny v dolní budově ZŠ Chvaletická s obchodní společností Schenk - sportovní povrchy, s. r. o., Minská 60, Brno, jejíž předložená nabídka je nejvhodnější

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci podlahy tělocvičny a nářaďovny v horní a tělocvičny v dolní budově ZŠ Chvaletická se společností Schenk - sportovní povrchy, s. r. o.

T: 15. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS OPM