Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 422/RMČ/2007

k návrhu na vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržba na území městské části Praha 14"

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na úklid, blokové čištění komunikací a jejich zimní údržbu s firmou Meribel, s. r. o., IČ: 27563600

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
  1. vyrozumět uchazeče o výsledku výše uvedeného výběrového řízení
  2. uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou

T: 15. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OVD, KS