Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 423/RMČ/2007

k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14"

II. s c h v a l u j e

zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14"

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit potřebné úkony ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu "opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území městské části Praha 14"

T: 15. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OVD, KS