Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 424/RMČ/2007

k rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce "výměna stávajících oken a dveří za plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce "výměna stávajících oken a dveří za plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit právní úkony spojené s rozhodnutím o námitkách k veřejné zakázce "výměna stávajících oken a dveří za plastová Z© Vybíralova č. p. 964, Praha 14 - Černý Most, pavilony C,D,E"

T: 10. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, KS OPM