Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 426/RMČ/2007

 vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr "novostavba skladové haly elektromateriálu, parc. č. 2670/11, k. ú. Kyje, Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. n e m á n á m i t ek

k záměru "novostavba skladové haly elektromateriálu, parc. č. 2670/11, k. ú. Kyje, Praha 14", v dalším stupni projektové dokumentace neopomenout bilanci zeleně v areálu

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 včetně kopie veřejného oznámení o projednání uvedené dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., s dokladovaným datem o jeho vyvěšení a sejmutí MHMP - OOP

T: 9. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí:OÚR, OVD