Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 7. 2007

č. 427/RMČ/2007

  k návrhu na stanovení platu Mgr. Evě Hradské, ředitelce Z© Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín

 


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

plat Mgr. Evě Hradské, ředitelce Z© Hloubětínská 700, Praha 9 - Hloubětín, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit a předat nový platový výměr Mgr. Evě Hradské k 1. 8. 2007

T: 31. 7. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka ®áková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí:
O©, PO