Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 7. 2007

č. 429/RMČ/2007

k návrhu ke změně rozpočtu v projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

změnu rozpočtu v projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14" dle přílohy č. 1 a 2 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

podepsat Oznámení konečného příjemce /konečného uživatele o změnách v projektu a Protokol o provedení změny v IS MONIT JPD 2

T: 13. 7. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSVZ