Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 7. 2007

č.433/RMČ/2007

na zakoupení nového služebního vozu Škoda Superb Comfort 2,0 TDI PD 103 kW a odprodej služebních vozů Škoda Octavia 2,0 SLX a Škoda Superb protiúčtem


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s cenovými nabídkami dle přílohy č. 1

II. s o u h l a s í

se zakoupením služebního vozu Škoda Superb a s odprodejem služebních vozů Škoda Octavia a Škoda Superb protiúčtem od firmy Auto Štěpánek, a.s.

III. u k l á d á

Ing.Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit zakoupení služebního vozu Škoda Superb a odprodej služebních vozů Škoda Octavia a Škoda Superb protiúčtem od firmy Auto Štěpánek, a.s.

T: 30. 9. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Luděk Lisý
Na vědomí: OHS