Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 7. 2007

č.434/RMČ/2007

15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
98 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 14. rozpočtovém opatření k 27. 6. 2007
303 507,3 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery od obcí
3 642,5 tis. Kč
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
217,5 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
1 306,1 tis. Kč
přijaté neinvestiční dary
200,0 tis. Kč
přijaté poplatky ze psů
650,0 tis. Kč
zdaňovaná činnost
25 800,0 tis. Kč
přijaté poplatky z výherních hracích přístrojů
250,0 tis. Kč
odvod výtěžku z provozování loterií
40,0 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
32 106,1 tis. Kč
rozpočet po 15. rozpočtovém opatření k 17. 7. 2007
335 613,4 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 30. 9. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM