Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 7. 2007

č.435/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+ 0, čp. 645, ul.Kbelská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 1+ 0 v čp. 645, ul.Kbelská, Praha 9 na dobu určitou -
1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1+ 0 v domě čp. 645, ul. Kbelská, Praha 9 na dobu určitou - 1 rok

T: 31. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, nájemce