Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.438/RMČ/2007

k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu čp. 736 ulice Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s rozšířením účelu nájmu nebytových prostor v objektu čp. 736 ul.Bobkova, Praha 9 dle přílohy č.1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing.Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o odsouhlasení rozšíření účelu nájmu nebytových prostor v objektu čp. 736 ul.Bobkova, Praha 9

T: 31. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce