Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.443/RMČ/2007

k návrhu na zrušení veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3+1 v čp. 745, ul. Maňákova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

veřejnou soutěž formou licitace na pronájem bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 745, Maňákova ul. se smluvním nájemným

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu o velikosti 3+1 v domě čp. 745, ulice Maňákova, Praha 9 se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu jako veřejnou soutěž formou licitace

T: 31. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, vítěz VSFL