Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.446/RMČ/2007

na schválení osoby znalce za účelem zpracování znaleckého posudku na zhodnocení budovy čp. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Rady m.č. Praha 14 č.171/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007

II. n a v r h u j e

na zpracování znaleckého posudku na zhodnocení budovy čp. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9 znalce pana Ing. Josefa Kyncla, znalce v oboru kybernetika se specializací výpočetní technika, kanceláří v Jihlavě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi zástupci starosty městské části Praha 14

a) informovat Apion, s.r.o. o revokaci usnesení č.171/RMČ/2007 ze dne 13. 3. 2007

b) informovat Apion, s.r.o. o návrhu na zpracování znaleckého posudku na zhodnocení budovy čp. 902 v ulici Generála Janouška, Praha 9 znalcem panem Ing. Josefem Kynclem, znalcem v oboru kybernetika se specializací výpočetní technika, kanceláří v Jihlavě

T: 1. 8. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS