Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.448/RMČ/2007

k úpravě smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s úpravou smlouvy o smlouvě budoucí (příloha č. 4) na zřízení věcného břemene elektrické přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene elektrické přípojky do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytového komplexu spol. SKANSKA v Hostavicích

T: 31. 8. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd.majetkových dispozic