Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.449/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch ZŠ Chvaletická" na kvalitnější oplocení


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o požadavku ředitele ZŠ Chvaletická na řešení kvalitnějšího oplocení u budovaného díla "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch"

II. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch" na kvalitnější a bezpečnější oplocení

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "rekonstrukce vnitřní plochy atletického areálu na umělý povrch"

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR, KS - OPM