Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.450/RMČ/2007

vyjádření MČ Praha 14 k výjimečně přípustnému umístění stavby čerpací stanice pohonných hmot na pozemek parc.č. 887/1 kat.ú.Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s výjimečně přípustným umístěním stavby čerpací stanice pohonných hmot na pozemek parc.č. 887/1 kat.území Hostavice, který se podle územního plánu nachází ve funkční ploše izolační zeleň - IZ

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

odeslat vyjádření městské části Praha 14 žadateli na umístění stavby čerpací stanice pohonných hmot obchodní společnosti PSK Tuzar, s.r.o.

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD