Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.455/RMČ/2007

k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s předloženým návrhem zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko k návrhu zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy MHMP - OÚP

T: 3. 8. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR