Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

19. jednání Rady městské části Praha 14
konané dne 24. 7. 2007

č.456/RMČ/2007

na prodloužení smlouvy na pronájem nebytového prostoru MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy pí Haně Štréglové na pronájem nebytového prostoru v MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most do 31. 8. 2008

II. u k l á d á

Mgr.Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Evu Douchovou, ředitelku MŠ Paculova s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v MŠ Paculova pí. Haně Štréglové do 31. 8. 2008

T: 15. 8. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, MŠ Paculova