Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 556/RMČ/2007

k návrhu na stanovení počtu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

celkový počet zaměstnanců městské části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 pro rok 2008 ve výši 198

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: PO KT