Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 557/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a Nadací Mezinárodního domu modliteb v Praze dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o spolupráci

T: 4. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede:Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí:
KS, O®P