Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 560/RMČ/2007

k  žádosti o zpětvzetí žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu v č. p. 1047 ulice Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede:       Bohumil Sobotka
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, žadatel