Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 561/RMČ/2007

k žádosti na poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9


Rada městské části Praha 14

 1. s o u h l a s í
  1. s poskytnutím přístřeší formou bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9 na dobu do 30. 3. 2012 za měsíční úhradu za jeho užívání odpovídající výši předepisovaného nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu za podmínky splácení dluhu na nájemném a příslušenství ve výši 157.408,40 Kč stav k  24. 9. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  2. s převzetím dluhu původního nájemce bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9 ve výši 157.408,40 Kč stav k  24. 9. 2007 uživatelem přístřeší dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
 2. u k l á d á Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
  1. zajistit poskytnutí přístřeší formou bytu v ulici Rochovská č. p. 764, Praha 9 na dobu do 30. 3. 2012 za měsíční úhradu za jeho užívání odpovídající výši předepisovaného nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  2. zajistit uzavření splátkového kalendáře na splácení dluhu ve výši 157.408,40 Kč stav k 24. 9. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  3. T: 15. 10. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede:       Bohumil Sobotka
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, žadatel