Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 563/RMČ/2007

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

  1. b e r e n a v ě d o m í

    přechod nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem
  2. u k l á d á

    Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

    zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9, Hloubětín

    T: 31. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede:       Bohumil Sobotka
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KS, nájemce