Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 564/RMČ/2007

k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9

 


Rada městské části Praha 14

 1. b e r e n a v ě d o m í

  výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 uskutečněné dne 19. 9. 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 2. s c h v a l u j e

  vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 3. u k l á d á

  Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 754, ulice Kardašovská, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek ve výši 174.823 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 610.000 Kč

  T: 31. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, vítěz VSFL