Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 569/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou z části nebytových prostor v objektu č. p. 849 ul. Gen. Janouška, Praha 9

 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájmu dohodou z části nebytových prostor o výměře 19 m 2 v objektu č. p. 849 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, odsouhlasení skončení  nájmu dohodou z částinebytových prostor v objektu č. p. 849 ul. Gen. Janouška, Praha 9

T: 31. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce