Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 574/RMČ/2007

k návrhu na zajištění finančního krytí spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2008, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení

 


Rada městské části Praha 14

 1. s o u h l a s í

  s finančním krytím spoluúčasti zřizovatele v případě přidělení grantu:

  1. ve výši 31 % pro ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec. Program I/1. Rekonstrukce a oprava povrchu venkovních sportovišť při školách včetně rekonstrukce a opravy atletických drah atd.
  2. ve výši 30% pro ZŠ Bří Venclíků 1073, Praha 9 - Černý Most. Program I/2. Rekonstrukce a oprava vnitřních povrchů tělocvičen při školách a školských zařízeních.
  3. ve výši 20% pro ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 - Černý Most. Program I/1. Rekonstrukce a oprava povrchu venkovních sportovišť při školách včetně rekonstrukce a opravy atletických drah atd.

 2. p o v ě ř u j e

  Mgr. Jitku Žákovou, zástupkyni starosty městské části Praha 14

  jednat za městskou část Praha 14 ve věci žádosti o grant hlavního města Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy rok 2008, určené pro městské části hlavního města Prahy, školy a školská zařízení

 3. u k l á d á

  Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

  1. informovat ředitele ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Vybíralova o podání žádosti k přidělení grantu

   T: 8. 10. 2007

  2. zajistit ve spolupráci s ekonomickým odborem krytí spoluúčasti zřizovatele na grant ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Vybíralova

   T: po přidělení grantu

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, OÚR, OESM, ZŠ Chvaletická, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova