Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

23. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 10. 2007

č. 575/RMČ/2007

k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most těmto nájemcům:

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška MUDr. Haně Mitáčkové, paní Kateřině Kaňkové, panu Ladislavu Novotnému

T: 15. 10. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, ZŠ Gen. Janouška