Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 3/RMČ/2008

25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

25. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 24. rozpočtovém opatření k 17. 12. 2007
349 023,9 tis. Kč
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- 1 128,0 tis. Kč
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2 535,7 tis. Kč
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
1 384,6 tis. Kč
vratka finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy
- 1 384,6 tis. Kč
zaměstnanecký fond
63,1 tis. Kč
rozpočet navýšen o
1 470,8 tis. Kč
rozpočet po 25. rozpočtovém opatření k 31. 12. 2007
350 494,7 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 29. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE