Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 4/RMČ/2008

k návrhu na odsouhlasení smlouvy o poskytování služeb a výpůjčce movitého majetku, která bude uzavřena mezi Základní školou Vybíralova 964 a Gymnáziem Chodovická 2250


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se smlouvou o poskytování služeb a výpůjčce movitého majetku, která bude uzavřena mezi Základní školou Vybíralova 964 a Gymnáziem Chodovická 2250

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat ředitele ZŠ Vybíralova 964 o souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a výpůjčce movitého majetku

T: 9. 1. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, KS