Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 5/RMČ/2008

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP - 14, a. s., KS, nájemce