Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 6/RMČ/2008

k umístění místa podnikání v nebytovém prostoru v objektu č. p. 670, k. ú. Hloubětín, Kardašovská ulice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním místa podnikání v nebytovém prostoru Kardašovská č. p. 670, k. ú. Hloubětín, užívaném Ivanou Ševčíkovou na základě nájemní smlouvy č. 3054/OSD/97 ze dne 17. 3. 1997

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit vydání souhlasu paní Ivaně Ševčíkové s umístěním místa podnikání v nebytovém prostoru Kardašovská č. p. 670

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, SMP-14, a. s.