Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 7/RMČ/2008

k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská v souladu se zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, C, E

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, ul. Rochovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů A, C, E

T: 20. 1. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP - 14, a. s., KS