Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

30. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2008

č. 9/RMČ/2008

k vyjádření městské části Praha 14 k podnětu společnosti EKOSPOL, a. s. na úpravu územního plánu v oblasti Na Hutích funkční plochy OB - B na OB - D, plochy OB - C na OB - F a plochy OV - C na OV - F při ul. Budovatelská


Rada městské části Praha 14

I. n e d o p o r u č u j e

úpravu směrné části územního plánu v oblasti Na Hutích funkční plochy OB - B na OB - D, plochy OB - C na OB - F a plochy OV - C na OV - F při ul. Budovatelská

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k žádosti o úpravu územního plánu v oblasti Na Hutích obchodní společnosti EKOSPOL, a. s.

T: 15. 1. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, OVD